Registratie
  •  
  • Producten
    (E-catalogus)
  • Service
  • Contact
  • Over ons
  • Fr | Nl |
 

Hager verbindt zich aan een duurzame ontwikkeling

De Hager groep besteedt veel aandacht aan de milieugevolgen van de industriële activiteiten en past de concepten en de technieken van eco-design en van eco-productie toe die ervoor zorgen dat de productie-afval vermindert en op een aanzienlijke manier gevaloriseerd wordt.

Eco-conceptie van de producten

Hager verklaart zijn engagement door zijn knowhow aan de productontwikkeling toe te passen die het milieu en de gezondheid vrijwaren. Vanaf de grondstofwinning tot de recyclage houdt het eco-concept rekening met de ecologische invloed op de levenscyclus van het product.

Overeenkomstig de ISO 14040-norm wordt een analyse van de levenscyclus uitgewerkt voor elk product teneinde de effecten op het milieu te bepalen vanaf de fabricatie tot de verwijdering van het product.
Richtlijnen RoHS*

*Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical
and electronic equipmentDe richtlijn RoHS behandelt de beperkingen op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze richtlijn verbiedt stoffen bij fabricatie en verwerking van apparatuur en elektrische/elektronische componenten die sindst 1 juli 2006 op de markt gebracht werden : lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polychroom bifenyl (PBB) en ether van polychroom bifenyl (PBDE).

Hoewel deze richtlijn niet bestemd is voor het merendeel van onze producten gaan wij toch vrijwillig al onze prodcuten conform stellen in het kader van een wereldwijd programma.

Voorbeelden

Op de industriële eenheid van Heltersberg wordt het energieverlies van persluchtsystemen gerecupereerd en omgezet in thermische energie die gelijkwaardig is aan het verwarmingsverbruik van ongeveer 125 woningen.

De eenheid van Blieskastel is uitgerust met 3336 zonnepanelen die toelaten 477000 kWh / jaar te produceren en de CO² uitstoot te verminderen met 250 ton per jaar.