Registratie
 •  
 • Producten
  (E-catalogus)
 • Assistentie
 • Software
 • Service
 • Fr | Nl |
 

HALOGEENVRIJE KABELKANALEN

COMPLEET EN CONFORM DE WETGEVING OVER DE GANSE LIJN !
Hager biedt een volledig gamma halogeenvrije kabelkanalen vervaardigd uit PC/ABS en hebben volgende eigenschappen bij brand:
 • zijn halogeenvrij
 • verbrandingsgassen zijn doorschijnend (geen dichte rook)
 • zijn niet corrosief voor elektrische installaties of componenten en bouwstructuren
 • geven geen giftige gassen vrij
 • ze geven zeer weinig geur vrij bij verbranding

Onlangs werd het AREI vernieuwd waaronder ook een aanpassing van de tekst in deel 4 met onderafdeling 4.3.3.7. “Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand”. Hierin staat vermeld:
“De buizen, de open en gesloten goten, de kabelrekken en de aftakdozen geïnstalleerd in de ruimten bedoeld in de onderstaande lijst die niet verzonken zijn, zijn halogeenvrij of bieden een veiligheidsniveau dat tenminste gelijkwaardig is.”

Ruimten :
 • in bouwwerken (bijvoorbeeld trappenhallen en gangen) met uitzondering van deze gelegen binnen de wooneenheden,
 • voor het publiek toegankelijk die minimum 50 personen kunnen ontvangen (zalen voor seminaries, sporthallen, schouwspelzalen…),
 • tunnels beschouwd als bouwkundige kunstwerken.

tehalit.BRHP - halogeenvrije installatiekanalen

tehalit.LFH - halogeenvrije verdeelkanalen

tehalit.HA7 - halogeenvrije bedradingskanalen