De huidige leveringssituatie:
Onze verbeteracties toegelicht
 

 

U kent Hager als een betrouwbaar familiebedrijf, maar wij kampen momenteel met leveringsknelpunten in verschillende productgebieden.

Wij kunnen u verzekeren dat wij op alle niveaus van het bedrijf daadkrachtig optreden en tal van maatregelen hebben genomen om deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

Desalniettemin kunt u er zeker van zijn dat we er alles aan doen om deze situatie te verbeteren.

Personeel: Iedereen helpt mee!

Nieuwe medewerkers versterken onze teams in de afdelingen
productie, logistiek en administratie, terwijl al onze collega's
zich voor u inzetten in alle afdelingen van het bedrijf.

Investeringen: €200 miljoen in Europa

We breiden onze productiefaciliteiten in heel Europa uit om beter aan uw vraag naar onze producten te voldoen. Met name in Duitsland en Frankrijk zijn de faciliteiten met meer dan 10.000 m2 uitgebreid en is tot nu toe € 83 miljoen geïnvesteerd. Medio 2022 zijn enkele van de nieuwe productielijnen in ontwikkeling in gebruik genomen, waardoor we vanaf het eerste kwartaal van 2023 de beschikbaarheid aanzienlijk kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld in het segment van de modulaire apparatuur.

Supply chain: Veiligheidsmaatregelen & systemen voor vroegtijdige waarschuwing

Door constante communicatie met onze leveranciers en het opzetten van systemen voor vroegtijdige waarschuwing kunnen wij plotselinge leveringsproblemen snel opsporen en proactieve maatregelen nemen, zodat u een betrouwbaarder leveringsbeeld krijgt.

Leveringsdata: Betere nauwkeurigheid

Dankzij aanpassingen van onze informatiesystemen kunnen wij u betrouwbaardere uitspraken doen over uw leveringsdata.

Contact

Contacteer ons. We zijn er om u te helpen.

Contacteer ons