Registratie
 •  
 • Producten
  (E-catalogus)
 • Service
 • Contact
 • Over ons
 • Fr | Nl |

Privacybeleid Globale Websites

Laatste update: Mei 2018

Bij Hager respecteren wij uw privacy en we willen transparant zijn over alle soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen en over hoe we deze gebruiken. In dit privacybeleid voor websites (hierna het "Beleid"), leggen we uit wie we zijn, hoe we de persoonsgegevens die we over u krijgen via uw bezoek aan een webplatform (hierna de "Website") verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Onthoud dat dit beleid beschrijft hoe de Hager websites over het algemeen persoonsgegevens verzamelen en dat de specifieke verwerkingsactiviteiten kunnen verschillen op elke Hager website. Daarom is het mogelijk dat een aantal van de verwerkingsactiviteiten die in dit beleid worden beschreven, niet van toepassing zijn op de specifieke Hager website die u bezoekt.

Als u vragen of bedenkingen heeft betreffende ons gebruik van uw persoonsgegevens, gelieve ons dan te contacteren met behulp van de contactgegevens die onderaan dit beleid zijn vermeld.

De website die u bezoekt wordt beheerd door de lokale Hager dochteronderneming ‘hierna Hager"), die de gegevensbeheerder is voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via een website.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u en waarom

We verzamelen diverse soorten persoonsgegevens op onze website. De persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen, behoren grotendeels tot de volgende categorieën:

Informatie die u vrijwillig verstrekt

In bepaalde delen van onze website kunnen wij u vragen om vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken, waaronder:

 • uw contactgegevens: zoals voornaam en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht;
 • gegevens over de producten/diensten die u gebruikt of interesseren;
 • creditkaartgegevens;
 • zakelijke contactgegevens waaronder uw zakelijke voorkeuren;
 • cv’s en sollicitaties voor online aanwervingsdoeleinden.
De persoonsgegevens die wij van u vragen en de redenen waarom we die vragen zullen u worden toegelicht op het tijdstip dat we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen via uw toestel. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonsgegevens krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die we automatisch verzamelen kan in het bijzonder bestaan uit uw IP-adres, soort toestel, unieke identificatienummers, browsertype, voorkeuren, ruime geografische locatie (bv. op niveau van het land of de stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel interactie maakt met onze website, met inbegrip van de bezochte pagina’s en links waarop u klikt.

Door deze informatie te verzamelen, krijgen we een beter beeld van de bezoekers die onze website bezoeken, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website hen interesseert. We gebruiken deze informatie voor interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en het belang van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

We gebruiken cookies en gelijkaardige traceringstechnologie (collectief, “Cookies”) om persoonsgegevens over u te verzamelen en te gebruiken. Voor verdere informatie over de soorten cookies dat we gebruiken, waarom en hoe u cookies onder controle kunt houden, zie ons cookiebeleid.

Informatie die we onrechtstreeks verkrijgen van derden

Af en toe kunnen we persoonsgegevens over u ontvangen die we verkrijgen via andere bronnen (bijvoorbeeld: via installatieprogramma’s wanneer ze namens u een account creëren op een van onze websites).

De soorten informatie die we van derden verzamelen, kunnen bestaan uit: e-mailadres, gegevens over uw bestaande installatie enz. We gebruiken deze informatie om de gegevens die we over u bijhouden accuraat te houden en te verbeteren, om u technische bijstand te verlenen voor het opstellen of onderhoud van onze oplossingen en om onze klantenaccountrelatie met u te beheren.

3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens

We use the personal information we collect from you for the following purposes:
 • om uw account op onze website aan te maken ;
 • om efficiënt met u te communiceren en te antwoorden op elke vraag of bedenking die u zou hebben ;
 • om uw onlineaankopen op onze website te beheren ;
 • om de stabiliteit en de werking van onze website te beheren en te bewaken zodat we deze kunnen verbeteren ;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website relevant is voor u en op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd ;
 • om u informatie of reclame te sturen van onze producten en voorgestelde diensten ;
 • om u in te schrijven op onze nieuwsbrief ;
 • om u gepersonaliseerde reclame te sturen die u misschien interesseert op basis van uw voorkeuren en uw gebruik van onze website ;
 • om u te informeren wanneer er updates van onze website beschikbaar zijn en wanneer er iets wijzigt aan de producten of diensten die we hiermee aanbieden of verstrekken ;
 • om uw voorkeuren te begrijpen en uw ervaring en klanttevredenheid te verbeteren wanneer u onze website en onze diensten bezoekt ;
 • om statistische analyses op het gebruik van deze website en de bezoekfrequentie uit te voeren ; and
 • voor online aanwervingsdoeleinden (gelieve het Privacybeleid voor sollicitaties te lezen dat beschikbaar is op onze website.
We zullen de persoonsgegevens die we over u verzamelen uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die beschreven zijn in dit beleid of voor de doeleinden die we aan u zullen uitleggen op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelen.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • to aan Hager dochterondernemingenexterne serviceproviders en partners die ons gegevensverwerkingdiensten verstrekken (bijvoorbeeld om te voorzien in de levering en de functionaliteit van onze website of om de veiligheid ervan te helpen verbeteren), of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die zijn beschreven in dit beleid of aan u gemeld worden op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelen ;
 • aan bevoegde wethandhavingsinstanties, regelgevende, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derden wanneer we geloven dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is (i) om te beantwoorden aan de toepasselijke wetten of voorschriften, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • aan een mogelijke koper (en zijn/haar agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of acquisitie van een deel van onze activiteiten, op voorwaarde dat we de koper erover inlichten dat deze uw persoonsgegevens uitsluitend mag gebruiken voor de doeleinden die zijn toegelicht in dit beleid;
 • aan iedere persoon met uw toestemming voor de vrijgave.

5. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens

We zullen de persoonsgegevens die we op onze website verzamelden, verwerken op basis van de noodzaak om onze relatie met u te beheren, op basis van onze rechtmatige belangen die zullen afhangen van de desbetreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen we dit verzamelden, of op basis van uw toestemming.

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te beantwoorden aan een wettelijke vereiste of om een contract met u af te sluiten, zullen wij dit op het desbetreffende tijdstip duidelijk maken en we zullen u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (en ook van de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet vrijgeeft).

Op dezelfde manier zullen we, als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) u op het desbetreffende tijdstip duidelijk maken wat deze rechtmatige belangen zijn.

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER

We voeren onze activiteiten uit op globaal niveau en bijgevolg kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en worden verwerkt in andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. In sommige gevallen kunnen deze landen zich buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (EU/EER) bevinden en bijgevolg een andere wetgeving inzake gegevensbescherming hebben dan de wetgeving in het land waarin u woonachtig bent.

In het bijzonder bevinden onze websiteservers zich in de EU/EER maar we kunnen uw persoonsgegevens delen met of toegang geven aan Hager dochterondernemingen, externe serviceproviders en partners die misschien buiten de EU/EER werken (zo kunnen wij, bijvoorbeeld, webhostingproviders of cloud computing-serviceproviders gebruiken die uw persoonsgegevens buiten de EU/EER opslaan of hier toegang toe hebben).

Waar dit het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt naar derde landen buiten de EU/EER die door de Europese Commissie worden beschouwd als “geschikt” (een lijst met geschikte landen is hier) beschikbaar, of anders, wanneer uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat voldoende bescherming biedt, zullen we geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven terwijl deze worden verwerkt buiten de EU/EER in overeenstemming met de toepasselijke wetten op de privacy. Deze geschikte veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit het ondertekenen van de Europese modelcontractbepalingen met de dochteronderneming van Hager, de externe serviceprovider of partner buiten de EU/EER met wie we uw persoonsgegevens delen. Voor meer informatie over de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER, zie de sectie “Hoe kunt u ons contacteren” hierna.

7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om de doeleinden die beschreven zijn in dit beleid te vervullen en zolang als we een voortdurende rechtmatige zakelijke reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u de dienst te verlenen die u gevraagd heeft).

Zodra het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer bestaat of de bewaarperiode verstreken is, of wanneer u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven bewaren voor een beperkte periode als dit noodzakelijk is voor de toepasselijke vereisten met betrekking tot de wet, belastingen of boekhouding.

Wanneer we niet langer een doeleinde hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. We gebruiken krachtige maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens binnen onze website te beschermen, door technologische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen zoals firewalls en zorgvuldig ontwikkelde veiligheidsprocedures, bijvoorbeeld, wanneer u vertrouwelijke informatie ingeeft (zoals aanmeldgegevens of informatie die wordt verstrekt vanuit de website). We coderen de transmissie van die informatie door middel van secure socket layer technologie (SSL). Deze technologieën, procedures en andere maatregelen worden gebruikt als inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd blijven en alleen beschikbaar zijn voor u en diegenen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens. Geen enkele internet- e-mail- of andere elektronische transmissie is echter volledig veilig of foutloos dus u moet zorgvuldig nadenken over welke informatie u op die manier naar ons stuurt.

9. Minderjarigen

De diensten die we op deze website verstrekken zijn niet bestemd voor het gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Gelieve uw persoonsgegevens niet op deze website te verstrekken als u jonger bent dan 18.

10. Welke rechten inzake gegevensbescherming heeft u en hoe kun u ze uitoefenen

U beschikt over de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens en hiervan een kopie vragen.
 • U kunt ook vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet correct zijn of niet compleet worden gecorrigeerd of vervolledigd.
 • U kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd onder bepaalde wettelijke voorwaarden (bijvoorbeeld, wanneer het niet langer wettelijk vereist is om de persoonsgegevens te bewaren voor de doeleinden waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld).
 • Bovendien kunt u onder bepaalde wettelijke voorwaarden bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking te beperken van uw persoonsgegevens of portabiliteit vragen van uw persoonsgegevens.
 • U heeft te allen tijde en gratis het recht om u af te melden voor de elektronische marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven" of "afmelden" in de marketinge-mails die wij u sturen. Om zich af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of telemarketing), gelieve ons dan te contacteren met de contactgegevens zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna.
 • Op dezelfde manier kunt u, als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, te allen tijde uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van een verwerking van gegevens die gebeurd is vóór het intrekken van uw toestemming. Het zal ook geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens die op andere rechtmatige gronden dan toestemming is uitgevoerd.
 • U heeft het recht om klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te contacteren. Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese (met inbegrip van de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.
U kunt op elk moment een van de hierboven vermelde rechten uitoefenen door ons te contacteren zoals beschreven onder de sectie “Hoe kunt u ons contacteren” hierna. We zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Externe links

Als er een deel van onze website links voorziet naar websites van derden, werken deze websites niet onder dit beleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de onlinecollectie op externe websites en we adviseren u om de privacymeldingen te bekijken die vermeld worden op die websites om hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonsgegevens te begrijpen.

12. Updates in dit beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten als gevolg van wijzigingen in wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen, en wanneer dit het geval is, zullen we een geüpdatete versie van dit privacybeleid voorzien op onze website.

U kunt zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst geüpdatet werd door te kijken naar de “laatste update” datum die bovenaan dit privacybeleid wordt vermeld.

13. Hoe kunt u ons contacteren

Als u vragen, bedenkingen of klachten heeft betreffende dit beleid, of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gebruik dit contactformulier.