Registratie
 

Vragen over de installatie van laadpalen

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering?

- De laadpaal moet geïnstalleerd zijn door een erkend installateur

- De aanpassingskosten van de elektriciteitsinstallatie + de keuring worden ook fiscaal in rekening gebracht

- De laadpaal moet intelligent zijn: de laadtijd en het vermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd worden.

- Het product mag binnen en buiten geïnstalleerd worden

- Het moet gaan om een vast laadstation (geen laadkabel).

- Het laadstation mag enkel gebruik maken van groene stroom of eigen hernieuwbare energie (zon) of een mix van beide.
Wat als ik geen laadpaal kan plaatsen in of aan mijn woning?

U kan kostenloos een publieke laadpaal in uw woonomgeving aanvragen als :

- u particulier bent en een volledig elektrische wagen gekocht of besteld heeft

- u thuis geen garage of oprit met laadmogelijkheden heeft

- er binnen een straal van 500 meter rond uw woning geen publieke laadpaal is
Kan ik mijn elektrische wagen laden via een gewoon stopcontact?
Dat is afhankelijk van het type wagen en batterij.

Constructeurs van elektrische wagens voorzien een speciale kabel en adapter waarmee u uw wagen oplaadt. De kabel is uitgerust met een IN-Cable Control Box. Die zorgt via aan differentieelschakeling en een stroombeperking voor een optimale beveiliging tijdens het opladen van uw elektrische wagen. Dit is "Mode 2".

Huishoudelijke stopcontacten zijn niet ontworpen om zo regelmatig een langdurige hoge stroom te leveren.
Thuis opladen via het stopcontact duurt ongeveer 10 uur voor een volledige oplaadbeurt, met een laadpaal bedraagt de laadtijd vier tot zes uur.

Bovendien bestaan er in België 2 soorten elektriciteitsnetten (3,400V en 3,230V). Controleer bij uw netbeheerder op welk net uw woning is aangesloten, want sommige elektrische voertuigen laden niet aan stopcontacten aangesloten op 3,230V. Dan heeft u ook een aangepast laadpunt nodig.
Hoeveel kost het om thuis op te laden?
Een laadpaal kost tussen 600 euro tot 1500 euro, afhankelijk van het soort laadpaal (monofasig of driefasig).
Daarbovenop komt nog de kostprijs van verplichte keuring (100 euro) en de installatiekosten.
De elektriciteitskost van het opladen kost ongeveer € 3,8 tot € 4,6 per 100 km.
In België liggen de gemiddelde kosten voor elektrisch laden tussen de 22 en 30 eurocent per kWh.

Elektriciteit is aanzienlijk goedkoper dan benzine of diesel. Voor vergelijkbare voertuigen en voor 25.000 km per jaar komen we uit op de volgende maandtarieven: € 85 voor het opladen van de elektrische auto, € 216 voor de benzineauto en € 131 voor de dieselauto. Dit tarief kan echter verdubbelen als je een openbare snellader gebruikt. Thuis opladen is dus veel goedkoper, zeker als je zonnepanelen en/of een dubbele teller hebt.
Zijn publieke laadpalen vrij te gebruiken?
Laadpalen die op de openbare weg staan of op het terrein van bedrijven, parkeergarages of supermarkten en die voor het publiek toegankelijk zijn niet altijd vrij te gebruiken. Soms heb je een laadpas of -kaart nodig om je te identificeren en de paal te activeren. De stroom wordt dan gratis of tegen betaling geleverd.
Met welk amperage wordt mijn auto opgeladen op een 2P+A-stopcontact?
Er bestaan twee soorten stopcontacten 2P+A:

– De “eenvoudige” stopcontacten voldoen aan de norm NF-C 61-314. Ze zijn niet bestand tegen urenlang opladen van elektrische voertuigen aan de nominale stroomsterkte van 16A.
Indien de door het voertuig vereiste stroomsterkte hoger is dan 8 A, kunnen sommige stopcontacten aanzienlijk worden verhit, wat kan leiden tot thermische oververhitting en brandgevaar.

- De witty stopcontacten hebben versterkte contacten die dit soort belasting aankunnen en een door GreenUp gepatenteerde type-identificatie die met magneten dit stopcontact identificeert als een versterkt stopcontact die tot 16A aankan.
Wat is het verschil tussen een versterkt stopcontact 2P+A 16A en een laadpaal?
Het geleverde vermogen is anders:

– Op een versterkt stopcontact kan het voertuig opladen met maximaal 3,2 kW. Zelfs 1,8 kW voor sommige voertuigen, afhankelijk van de kabel.

– Op een laadpaal zal het geleverde vermogen tussen de 3,7 en 22 kW liggen.

Beheer van de daluren:
– Er is geen beheer van de daluren op een stopcontact 2P+A.
– Op een laadpaal is het mogelijk om tijdens de daluren te laden en ook om het moment waarop het laden begint uit te stellen om de warmwatertank de tijd te geven om op te warmen.

Dynamisch laadbeheer:
- Een 2P+A stopcontact levert 10 tot 16 A zonder dat men zich zorgen hoeft te maken of deze stroom wel beschikbaar is in de installatie.
- Een stopcontact, indien aangesloten op de TIC, zal zijn laadstroom moduleren zonder ooit het onderschreven vermogen te overschrijden.

- Beveiligingen.
- Een 2P+A stopcontact heeft geen andere beveiliging dan de automaat.
- Een laadpaal controleert of de door het voertuig getrokken stroom de opgegeven instelwaarde overschrijdt.
- Controleert of het voertuig het protocol tussen de laadpaal en het voertuig respecteert (in geval van non-conformiteit wordt de stroom beperkt tot 8 A).
- Bewaakt de interne temperatuurstijging in de laadpaal.
- Controleert of de contactor niet vastzit.
Is een oplaadpunt verenigbaar met zonneproductie?
Ja, het is mogelijk de laadstroom te koppelen aan de stroom die door de fotovoltaïsche cellen wordt geproduceerd.
De oplossing hier is om een instelpunt voor het laden te voorzien dat identiek is aan de fotovoltaïsche productie.

Er zijn twee voorwaarden:

1°- Dat de omvormer aangesloten is voor eigen verbruik en niet alleen op het netwerk voor wederverkoop.

2°- Dat de omvormer niet op nulinjectie is ingesteld. In de nul-injectiemodus, als de zon schijnt maar geen verbruik in huis, produceert de omvormer niet.

De meting van de geproduceerde fotovoltaïsche stroom wordt uitgevoerd met een XEV304 en de bijbehorende torus. De XEV304 wordt in de warmtekrachtkoppelingsstand gezet en de TIC die hij genereert, wordt aangesloten op de laadpaal.
De laadstroom zal dus worden geregeld naar gelang van de zonnestraling.

Belangrijke opmerking!
Als de zonneproductie onder de 7 A zakt of als er helemaal geen zon is, zal het voertuig blijven opladen met een minimum van 7 A in monofasig of 13 A in driefasig.
Zijn er meer beveiligingen in een witty laadpaal dan in een stopcontact?
Ja, de beveiligingen zijn:

- De laadpaal controleert voortdurend het verbruik van het voertuig en stopt onmiddellijk met laden als het voertuig het opgegeven instelpunt overschrijdt

- De laadpaal controleert de interne temperatuur en schakelt het laden uit bij oververhitting

- De laadpaal controleert of het voertuig het Modus 3-protocol respecteert, zoniet laadt de paal in een lagere modus op 8A

- De laadpaal heeft een detectiekaart voor vastgelopen contacten die de stroomtoevoer onderbreken in geval van vastgelopen contact op het contact

- De laadpaal detecteert of het type laadkabel 20 of 32A is en beperkt de stroom bijgevolg.

- De laadpaal beheert in real time de stroom die aan het voertuig wordt geleverd om de installatie niet te overbelasten dankzij de TIC
Is er een mogelijkheid om statisch en dynamisch te laden?
Ja d.m.v. van een Local Load Management (LLM)

* Dynamisch : houdt rekening met het totaal beschikbaar vermogen van de installatie. Past zo de vermogens van de laadstations aan zodat alles blijft functioneren.

* Statisch : er wordt een bepaald vermogen vastgelegd enkel voor de laadpalen zelf
Dit vermogen gaat hij verdelen onder de verschillende laadpalen. Dit specifiek vermogen staat los van het totaal (beschikbaar) vermogen.

witty share en witty park komen hiervoor in aanmerking
Hoeveel jaar garantie biedt Hager op de laadpalen? Wat met het systematische onderhoud om de werking te waarborgen?
Hager biedt 2 jaar garantie.
Het onderhoud kan via een installateur of CPO gebeuren afhankelijk hoe intensief en waar deze gebruikt worden. Hager biedt de wisselstukken die standaard kunnen besteld worden.
Wat is de werking van de TIC-kaart? Welke protocol gebruikt deze?
Deze werkt niet via een bekend protocol. Deze kaart ontvangt de info van de loadmanagement module die de laadpaal dynamisch aanstuurt. Deze communicatie gebeurt via een bedrading tussen de module en de TIC-kaart (RJ45, telefoondraad, …)
Deze kaart simuleert wat een digitale teller qua info doorgeeft. Max. vermogen, het totaal vermogen dat op een bepaald moment wordt verbruikt,…
ENKEL te gebruiken met witty start!
Kunnen alle 100% elektrische auto’s laden via een snellader DC?
De meeste nieuwe full-elektrische auto’s zijn voorzien van een speciaal combo stopcontact.
Dit ontvangt zowel het type 2 -stopcontact AC als de combo stekker DC.
Zijn de stopcontacten in Europa altijd van het type 2?
De Europese standaard is het type 2 stopcontact. D.w.z. dat het stopcontact in de laadpaal altijd van dit type is. In de wagen kan er ook een stekker van het type 1 voorkomen. Dit type 1 stopcontact komt vnl. voor in Japanse en Amerikaanse auto’s. De Europese auto’s zijn altijd voorzien van een type 2 stopcontact.
Is er een volgorde die moet gerespecteerd worden bij het verwijderen en het aansluiten van de laadkabel?
Eerst de stekker uit het voertuig verwijderen en nadien uit de laadpaal.
Eerst de stekker in het voertuig pluggen en nadien in de laadpaal.
Waarom is de keuze van de laadkabel zeer belangrijk wat het vermogen betreft?
Het is beter een zwaardere kabel te voorzien dan een te lichte: vb. een 32A i.p.v. 16A.
Er zijn drie schakels: de laadpaal - kabel - auto. Als de laadpaal een vermogen van 32A levert, de laadkabel slechts 16A aankan, en de wagen met een vermogen van 32A kan laden dan zal de auto uiteindelijk met een vermogen van 16A laden.
Hoe kan men het verschil zien tussen een kabel van 16A en 32A?
Het max. toegelaten vermogen staat vermeld op de stekker.